Umístění poměrových odečítačů tepla

Poměrový měřič spotřeby tepla - umístění
Změna umístění u otopných těles therm-x2

Vlivem změny průtoku topného média otopným tělesem z paralelního na sériový, je docílena vyšší střední teplota povrchu čelní desky u OT therm-x2 . U typů 12, 22, 33, je proto nutné nové umístění poměrového měřiče, aby odečet spotřeby tepla byl korektní. To se týká modelů: PTM, PTV, FTM, FTV. Umístění poměrového měřiče je určeno každým výrobcem a je proto různé. Tabulka ukazuje výrobci doporučená místa umístění poměrových měřičů na OT therm-x2 :

Výrobce Umístění
Minol 50 % stavební výšky
Techem 50 % stavební délky
Ista (u všech modelů (typ 12-33)
Siemens OT stavební výšky < 470 mm
Brunata 50 % stavební výšky
50 % stavební délky

OT stavební výšky > 470 mm
75 % stavební výšky
50 % stavební délky

U všech modelů (typ 12-33)