Tlakové ztráty

Tlakové ztráty / desková otopná tělesa - kompaktní a ventilová
Diagram průtoků pro FK0, FTV, PK0, PTV, PH0

Údaje uvedené v diagramu jsou platné pro tlakové ztrátypři rovnostranném zapojení. Tlakové ztráty ventilu, resp. připojovací armatury nejsou brány v úvahu.

Diagram průtoků pro FTM, PTM
Tlakové ztráty ventilu a připojovací armatury nejsou brány v úvahu.