Těsnost sprchových koutů

Těsnost je otázkou konstrukčního řešení.

Sprchový kout není akvárium. Musí zadržovat proudy sprchové vody při běžném sprchování. Jestli tuto úlohu splňuje dokonale či s jistým omezením, není otázkou ceny sprchového koutu. Těsnost závisí především na jeho konstrukčním řešení.

Proto si čirá krása bez vzhledově rušivých profilů žádá svou cenu. Voda zde proniknout ven v malém množství prostě může. S tímto faktem se jistě designoví puristé snadno smíří.

Při volbě sprchového koutu je třeba vědět:

  • Sprchové kouty KERMI jsou určeny k instalaci na sprchové vaničky. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbou, spádování,…).
  • Při instalaci přímo na dlažbu podlahy je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící vodu do dalších vrstev podlahy.
  • Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují jeho funkčnost.
  • Vyšší cena sprchového koutu neznamená automaticky i jeho vyšší těsnost.

Těsnost sprchových koutů

Těsnost sprchových koutů

Těsnost sprchových koutů

Sprchové kouty KERMI se symbolem jedné či dvou kapek (viz nahoře) vyhovují normovým těsnostním požadavkům.

Těsnost sprchových koutů

Sprchové kouty musí při zkouškách prokázat těsnost proti stříkající vodě. Omezené množství malých kapek, které proniknou mimo sprchový kout, je přípustné. Za předpokladu, že je sprchový kout instalován dle návodu, je prováděn test A a B postupně vždy proudem vody 11 l/min.

Při testu A je sprchový kout ostřikován vodou pod úhlem 90° ze vzdálenosti 30 cm po dobu 1 minuty. Při testu B je podlaha sprchovacího prostoru ostřikována vodou z výšky 190 cm ve vzdálenosti 30 cm od středu dveřního sprchového křídla po dobu 3 minut.