Návod pro upevnění a montáž

Upevnění a montážnahoru

Upevnění jednořadé


Upevnění víceřadé

Počty úchytůnahoru

Horizontální otopná stěna
Typ Hloubka BT [mm] Stavební výška Stavební délka
0,5 - 2,0 m 2,1 - 3,9 m 4,0 - 6,0 m
HHN 10 43 pro všechny výšky 4 6 8
HHN 11 61 pro všechny výšky 4 6 8
HHN 20 72 pro všechny výšky 4 6 8
HHN 21 72 pro všechny výšky 4 6 8
HHN 22 122 pro všechny výšky 4 6 8

Vertikální otopná stěna
Typ Hloubka BT [mm] Stavební výška Stavební délka
0,14 - 1,47 m 1,54 - 1,61 m
HVN 10 43 0,6 - 2,0 m 4 6
2,2 - 3,6 m 6 8
HVN 11 61 0,6 - 2,0 m 4 6
2,2 - 3,6 m 6 8
HVN 20 104 0,6 - 2,0 m 4 6
2,2 - 3,6 m 6 8
HVN 22 122 0,6 - 2,0 m 4 6
2,2 - 3,6 m 6 8

Typ HHN 10/11 HHN 20/21/22
Stavební výška 140 - 700 700 - 1400 350 - 700 700 - 1400
Stavební délka 600

2000
2100

3900
4000

6000
600

2000
2100

3900
4000

6000
600

2000
2100

3900
4000

6000
600

2000
2100

3900
4000

6000
Horizontální otopná stěna (0,6 MPa)
Závrtná konzola horní 2 3 4 2 - - - - - - - -
Stěnová konzola horní 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
Rozpěrka dolní 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
Závrtná konzola horní/dolní - - - - 6 8 4 6 8 4 6 8
Stěnová konz. horní/dolní - - - - - - - - - - - -
Horizontální otopná stěna (1 MPa)
Závrtná konzola horní 2 - - - - - - - - - - -
Stěnová konzola horní 2 3 4 2 3 4 2 - 4 - - -
Rozpěrka dolní 2 3 4 2 3 4 2 - 4 - - -
Závrtná konzola horní/dolní - 6 8 4 6 8 4 - 8 - - -
Stěnová konz. horní/dolní - - - - - - - 6 - 4 6 8

Typ HVN 10/11 HVN 20/22
Stavební výška 600 - 2000 2100 - 3600 600 - 2000 2100 - 3600
Stavební délka 140

1050
1120

1470
1540

1610
140

1050
1120

1470
1540

1610
350

1050
1120

1470
1540

1610
350

1050
1120

1470
1540

1610
Vertikální otopná stěna (0,6 MPa)
Závrtná konzola horní 2 - 3 2 - - - - - - - -
Stěnová konzola horní 2 2 3 2 2 3 2 - 3 2 - -
Rozpěrka dolní 2 2 3 2 2 3 2 - 3 2 - -
Závrtná konzola horní/dolní - 4 - 4 - 6 4 - 6 4 - 6
Stěnová konz. horní/dolní - - - - - - - 4 - - 6 6
Vertikální otopná stěna (1 MPa)
Závrtná konzola horní - - - - - - - - - - - -
Stěnová konzola horní 2 2 3 2 2 3 2 - 3 - - -
Rozpěrka dolní 2 2 3 2 2 3 2 - 3 - - -
Závrtná konzola horní/dolní 4 4 6 4 4 6 4 - 6 6 - 8
Stěnová konzola horní/dolní - - - - - - - 4 - 6 6 8

Pokud jsou úchyty ve více bodech, zvolte následující alternativy.

Např.: typ HHN 11 /SV 700/SD 3000 mm/6 barů může být připojen buď 3 závrtnými konzolami a třemi rozpěrkami, nebo 3 stěnovými konzolami a 3 rozpěrkami.

Např.: typ HVN 22/SV 100/SD 1610 mm/10 barů může být připojen buď 6 závrtnými konzolami nebo 3 stěnovými konzolami a 3 rozpěrkami.

U atypických rozměrů, které se liší od údajů uvedených v technických podmínkách, se musí všechny závěsy připevnit konzolami. Předpokladem je vhodný materiál stěny, která zátěž ponese (pevné spojení šrouby).