Možnosti připojení

Bez příplatku
Dvoutrubkové připojení rovnostranné
levostranné spodní levostranné (vedle sebe) spodní levostranné (za sebou) horní levostranné střídavé horní (přední levostranné)
pravostranné spodní pravostranné (vedle sebe) spodní pravostranné (za sebou) horní pravostranné střídavé horní (přední pravostranné)


Bez příplatku
Dvoutrubkové připojení střídavé
rovnověžné levé rovnoběžné pravé přímé levé přímé pravé spodní (přední levé) spodní (přední pravé)
Dvoutrubkové připojení středové (pouze pro HVN)
spodní (přední levé) spodní (přední pravé)


S příplatkem
Jednotrubkové připojení
levostranné pravostranné spodní levostranné spodní pravostranné

Připojení pro otopné stěny s vestavěným ventilem (HHV, HVV)
(HVV s ventilem nahoře k dodání pouze u stav. délek od 420mm do 1750mm)
levostranné spodní
ventil vlevo nahoře

pravostranné spodní
ventil vpravo nahoře

středové spodní
ventil vlevo nahoře

středové spodní
ventil vpravo nahoře


Připojení pro vertikální otopné stěny s vestavěným ventilem (HVV)
(HVV s ventilem dole k dodání pouze u stav. délek od 280mm do 1750mm)
levostranné spodní
ventil vlevo dole

pravostranné spodní
ventil vpravo dole

středové spodní
ventil vlevo dole

středové spodní
ventil vpravo dole


Poznámka:
Standardní barva RAL 9016, standardní provozní přetlak 0,6 MPa, vyšší provozní přetlak 1 MPa