Možnosti připojení

Bez příplatku
Dvoutrubkové připojení rovnostranné

Poznámka:
Mezi přímým a zpětným tokem je vestavěná přepážka.
levostranné

pravostranné

levé spodní (za sebou)

pravé spodní (za sebou)

Dvoutrubkové připojení střídavé rovnoběžné levostranné

rovnoběžné pravostranné

Poznámka:
Mezi přímým a zpětným tokem je vestavěná přepážka.
levé

pravé

  levé spodní přední

pravé spodní přední

S příplatkem 176,40 Kč
Jednotrubkové připojení levostranné

pravostranné

levostranné spodní

pravostranné spodní

Připojení pro konvektory s vestavěným ventilem (KNV / KSV)
  levostranné spodní
ventil vlevo
pravostranné spodní
ventil vpravo
středové spodní
ventil vlevo
středové spodní
ventil vpravo
Standardní barva RAL 9016, standardní provozní přetlak 0,6 MPa, vyšší provozní přetlak 1 MPa