Možnosti připojení / desková otopná tělesa

Jednotrubkový systémnahoru

Normální ventil
Pro jednotrubkové systémy se škrceným oběhem nebo odsávací fitinkou a normálním ventilem, mohou být používána všechna desková a kompaktní otopná tělesa Kermi. U posuvného tělesa viz dvoutrubkový systém.
Předřadná garnitura
Pro speciální jednotrubkové ventily, u kterých je přítok a odtok rozdělený, platí stejné podmínky, jako pro ventily normální.
Ventil s ponornou trubkou
Jednotrubkové ventily s ponornou trubkou lze použít pouze u kompaktních otopných těles - typ 12, 21, 22 a 33. Tyto ventily nelze použít u typu 10 a 11.
Rozdělovací vložka

S pomocí tohoto rozdělovacího systému mohou být Kermi otopná tělesa kompaktní - typ 12, 21, 22 a 33 bez větších potíží, nebo speciálních přístrojů s každým jednotrubkovým ventilem s 11 mm excentrickou, demontovatelnou, ponornou trubkou, montována.

Plastová rozdělovací vložka (2) je vsunuta do 1/2" kovové vsuvky (1) a zasunuta do šablony (3). Šipka musí směřovat dopředu. Ponorná trubka (6) ventilu (5) je zkrácena na udaný rozměr. Radiátorové šroubení (4) s těsnícím materiálem a přesuvnou maticí, ale bez nasazené ponorné trubky - zašroubovat do kovové vsuvky. Pak nasadit ponornou trubku do radiátorového šroubení a ventil namontovat.T-kus (1)Plastová rozdělovací vložka (2)Šablona (3)