Možnosti připojení

Obsah:
Dvoutrubkový systém
Jednotrubkový systém
Zaslepovací vložka
Svazkové spojení Decor-S

Dvoutrubkový systémnahoru

Boční horní/dolní
Všechny uvedené výkonové údaje (tepelné výkony dle DIN EN 442) platí pro boční připojení (přítok nahoře/zpátečka dole)
Střídavé horní/dolní
K docílení rovnoměrného prohřátí těles doporučujeme otopné těleso, jehož stavební délka je 4 x větší, než jeho stavební výška, zapojit křížem.
Sériové zapojení
Aby bylo u sériového zapojení zamezeno snížení výkonu doporučujeme montáž zaslepovacích vložek
Připojení 50 mm spodní
Pokud je nutné, lze u stoupačky zaměnit pozici přítoku a zpátečky.


Jednotrubkový systémnahoru

Běžný ventil
Pro jednotrubkové systémy jsou vhodná všechna trubková tělesa Decor-S. Při sériovém zapojení viz. dvoutrubkový systém.
Rozdělovací souprava
Pro speciální jednotrubkové ventily, u kterých musí být přítok a zpátečka odděleny rozdělovací soupravou, platí stejné podmínky jako pro běžné ventily.


Zaslepovací vložkanahoru

Zaslepovací vložka
U sériového zapojení v jednotrubkovém i dvoutrubkovém systému doporučujeme montáž zaslepovací vložky, aby nedošlo ke snížení výkonu tělesa. Docílí se tím lepší průtok v tělese.

U všech typů, od stavební výšky 1000 mm, lze zaslepovací vložku vždy dodatečně namontovat jak zprava, tak i zleva (v rozsahu dodávek obdržíte automaticky).


Svazkové spojení Decor-Snahoru

Svazkové spojení Decor-S
Jak z výrobních důvodů, tak i z důvodů transportu jsou otopná tělesa dodávána smontovaná pouze do 1012 x 3000 mm, popř. 1000 x 2944 mm. Tělesa větších rozměrů jsou dodávána ve dvou nebo více dílech a je nutno je při montáži spojit spojovacími elementy. Potřebné příslušenství je dodáváno s každým otopným tělesem.

POZOR:
V místě spojení bloků se vytvoří mezera, která prodlouží celkovou stavební délku tělesa o 46 mm. Z vzhledových důvodů jsou proto vždy dodávána tělesa se stejným počtem prvků (viz nákres nahoře).

Spojit lze pouze otopná tělesa s stavební výškou od 1200 mm.