Montáž zadní krycí desky

Montáž zadní krycí desky
1. Rozsah použití
Pokud jsou tělesa umístěna před venkovními prosklenými plochami, doporučujeme kvůli zamezení úniku tepla, namontovat na zadní stranu radiátoru k tomu určené zakrytí. Kermi nabízí zadní zakrývací desky, kterými lze zamezit únik tepla až o 80 %.

Zadní zakrývací deska se skládá z:
  • 1 desky
  • 2 klipů-držáků
  • 2 pojistných klipů
  • od stavební délky 1800 mm nutno ještě 1 kus klipu-držáku a 1 pojistného klipu
Poznámka:
u typu 10 nelze namontovat zadní zakrývací desku, pokud byly použity vnitřní stojánkové konzoly
2. Montáž
1. Montážní schéma
Připevnění s vnitřní stojánkovou konzolou.
2. Montáž klipu - držáku
Držák zasunout do spodní drážky na zadní straně desky.
3. Montáž pojistného klipu
Blokovací klip zasunout do vrchních drážek na zadní straně desky.
4. Zavěšení desky
Při montáži na otopné těleso se musí deska nejdříve zavěsit držáky na spodní úchyty otopného tělesa.
5. Zasunutí zadní zakrývací desky
Přitlačením desky v oblasti vrchních úchytů se zasunou pojistné klipy. Deska je tímto zajištěna proti sejmutí. Vyrovnání je možné v horizontální poloze.
6. Montáž zadní zakrývací desky na vnější stojánkovou konzolu
Pokud je deska montována s vnější stojánkovou konzolou je nutná sada ZHPWBEAS - viz. příslušenství.

BAGUV
k dodržení normy BAGUV je nutné příslušenství ZHPWSBAGU.